Κατασκευαστής: Bentley | Filos Rennsport

Arnage_t

Εργοστασιακή απόδοση:

Arnage_r

Εργοστασιακή απόδοση:

Mulsanne_3y_speed

Εργοστασιακή απόδοση:

Mulsanne_3y

Εργοστασιακή απόδοση:

Continental_3_GT

Εργοστασιακή απόδοση:

Continental_3_Speed

Εργοστασιακή απόδοση:

Continental_3_V8

Εργοστασιακή απόδοση:

Continental_2_Supersports_ud

Εργοστασιακή απόδοση:

Continental_2_GT3R

Εργοστασιακή απόδοση:

Continental_2_Speed

Εργοστασιακή απόδοση: